Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 5 quận và 4 huyện với 83 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 thị trấn, 42 phường và 36 xã (chia thành 630 khu vực, khóm, ấp). Quận Ninh Kiều là trung tâm của thành phố. Tỷ lệ đô thị hóa tính đến năm 2019 đạt khoảng 70% 

Có thể bạn quan tâm
Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Cái Khế
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Hòa
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Thới Bình
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Nghiệp
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Cư
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Tân An
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Phú
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Xuân Khánh
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Hưng Lợi
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Khánh
Thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường An Bình
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Châu Văn Liêm
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Thới Hòa
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Thới Long
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Long Hưng
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Thới An
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Phước Thới
Thành phố Cần Thơ Quận Ô Môn Phường Trường Lạc
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Bình Thủy
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Trà An
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Trà Nóc
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Thới An Đông
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường An Thới
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Bùi Hữu Nghĩa
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Long Hòa
Thành phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ Phường Long Tuyền
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Lê Bình
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Hưng Phú
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Hưng Thạnh
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Ba Láng
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Thường Thạnh
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Phú Thứ
Thành phố Cần Thơ Quận Cái Răng Phường Tân Phú
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Thốt Nốt
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Thới Thuận
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Tân Hưng
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Thuận Hưng
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Thuận An
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Tân Lộc
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Trung Nhứt
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Thạnh Hoà
Thành phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt Phường Trung Kiên
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Lộc
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Thị trấn Thanh An
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Thị trấn Vĩnh Thạnh
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Mỹ
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Vĩnh Trinh
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh An
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Tiến
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Thắng
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Lợi
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Thạnh Qưới
Thành phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh Xã Vĩnh Bình
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Thạnh Phú
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Trung Hưng
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Trung An
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Trung Thạnh
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Thị trấn Cờ Đỏ
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Thới Hưng
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Đông Hiệp
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Đông Thắng
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Thới Đông
Thành phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ Xã Thới Xuân
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Thị trấn Phong Điền
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Nhơn Ái
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Giai Xuân
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Tân Thới
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Trường Long
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Mỹ Khánh
Thành phố Cần Thơ Huyện Phong Điền Xã Nhơn Nghĩa
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Đông Bình
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Đông Thuận
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Thới Tân
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Trường Thắng
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Định Môn
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Trường Thành
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Trường Xuân
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Trường Xuân A
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Trường Xuân B
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Thới Thạnh
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Tân Thạnh
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Xã Xuân Thắng
Thành phố Cần Thơ Huyện Thới Lai Thị trấn Thới Lai


Bình luận Facebook