Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện. Tổng diện tích thành phố là 1285,4 km², gồm 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 45 phường và 11 xã. Ngoại trừ quận Cẩm Lệ, năm quận còn lại của thành phố đều giáp biển

Có thể bạn quan tâm
Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
Thành phố Đà Nẵng Quận Liên Chiểu Phường Hòa Hiệp Bắc
Thành phố Đà Nẵng Quận Liên Chiểu Phường Hòa Hiệp Nam
Thành phố Đà Nẵng Quận Liên Chiểu Phường Hòa Khánh Bắc
Thành phố Đà Nẵng Quận Liên Chiểu Phường Hòa Khánh Nam
Thành phố Đà Nẵng Quận Liên Chiểu Phường Hòa Minh
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Tam Thuận
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Thanh Khê Tây
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Thanh Khê Đông
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Xuân Hà
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Tân Chính
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Chính Gián
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Vĩnh Trung
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Thạc Gián
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường An Khê
Thành phố Đà Nẵng Quận Thanh Khê Phường Hòa Khê
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Thanh Bình
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Thuận Phước
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Thạch Thang
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hải Châu  I
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hải Châu II
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Phước Ninh
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hòa Thuận Tây
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hòa Thuận Đông
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Nam Dương
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Bình Hiên
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Bình Thuận
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hòa Cường Bắc
Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Phường Hòa Cường Nam
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường Thọ Quang
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường Nại Hiên Đông
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường Mân Thái
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường An Hải Bắc
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường Phước Mỹ
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường An Hải Tây
Thành phố Đà Nẵng Quận Sơn Trà Phường An Hải Đông
Thành phố Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn Phường Mỹ An
Thành phố Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn Phường Khuê Mỹ
Thành phố Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn Phường Hoà Quý
Thành phố Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn Phường Hoà Hải
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Hòa Phát
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Hòa An
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Hòa Thọ Tây
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Hòa Thọ Đông
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Hòa Xuân
Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Phường Khuê Trung
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Phú
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Phong
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Châu
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Tiến
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Phước
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Khương
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Nhơn
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Bắc
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Liên
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Ninh
Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Xã Hòa Sơn


Bình luận Facebook