Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hải Phòng

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hải Phòng

Hải Phòng là một trong ba thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên của Việt Nam ngay sau năm 1975 cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 7 quận nội thành, 6 huyện ngoại thành và 2 huyện đảo với 223 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã. 45,5% cư dân sống ở đô thị và 54,5% cư dân sống ở nông thôn:

Cơ quan lãnh đạo chính trị của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hải Phòng giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố là Thành ủy Hải Phòng hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng. Đứng đầu Thành ủy là Bí thư Thành ủy và là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Có thể bạn quan tâm
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Thị trấn Vĩnh Bảo
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Dũng Tiến
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Giang Biên
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Thắng Thuỷ
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Việt Tiến
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Vĩnh An
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Vĩnh Long
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Hiệp Hoà
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Hùng Tiến
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã An Hoà
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tân Hưng
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tân Liên
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Nhân Hoà
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tam Đa
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Hưng Nhân
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Vinh Quang
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Đồng Minh
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Thanh Lương
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Liên Am
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Lý Học
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tam Cường
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Hoà Bình
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tiền Phong
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Vĩnh Phong
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Cộng Hiền
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Cao Minh
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Cổ Am
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Vĩnh Tiến
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Trấn Dương
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Thị trấn Cát Bà
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Thị trấn Cát Hải
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Nghĩa Lộ
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Đồng Bài
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Hoàng Châu
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Văn Phong
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Phù Long
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Gia Luận
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Hiền Hào
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Trân Châu
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Việt Hải
31 Thành phố Hải Phòng Huyện Cát Hải Xã Xuân Đám


Bình luận Facebook