Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh An Giang

An Giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên.

Tỉnh có phía tây bắc giáp Campuchia (104 km), phía tây nam giáp tỉnh Kiên Giang (69,789 km), phía nam giáp thành phố Cần Thơ (44,734 km), phía đông giáp tỉnh Đồng Tháp (107,628 km), cách thành phố Hồ Chí Minh 231 km.

Tỉnh An Giang có tổng diện tích tự nhiên 3536,6685 km2, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 280.658 ha, đất lâm nghiệp 14.724 ha.

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố[33], 1 thị xã và 8 huyện với 156 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 16 thị trấn và 119 xã. Hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn được Chính phủ công nhận là huyện miền núi.

Có thể bạn quan tâm
Tỉnh Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Bình
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Long
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Đông Xuyên
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Xuyên
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Bình Đức
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Bình Khánh
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Phước
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Quý
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Thới
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Thạnh
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Hòa
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Xã Mỹ Khánh
89 Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên Xã Mỹ Hoà Hưng
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Phường Châu Phú B
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Phường Châu Phú A
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Phường Vĩnh Mỹ
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Phường Núi Sam
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Phường Vĩnh Ngươn
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Xã Vĩnh Tế
89 Tỉnh An Giang Thành phố Châu Đốc Xã Vĩnh Châu
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Thị trấn An Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Khánh An
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Thị Trấn Long Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Khánh Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Quốc Thái
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Nhơn Hội
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Phú Hữu
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Phú Hội
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Phước Hưng
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Vĩnh Lộc
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Vĩnh Hậu
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Vĩnh Trường
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Vĩnh Hội Đông
89 Tỉnh An Giang Huyện An Phú Xã Đa Phước
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Phường Long Thạnh
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Phường Long Hưng
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Phường Long Châu
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Phú Lộc
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Vĩnh Xương
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Vĩnh Hòa
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Tân Thạnh
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Tân An
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Long An
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Phường Long Phú
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Châu Phong
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Phú Vĩnh
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Xã Lê Chánh
89 Tỉnh An Giang Thị xã Tân Châu Phường Long Sơn
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Long Hoà
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Long
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Lâm
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Hiệp
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Thạnh
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Hoà Lạc
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Thành
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú An
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Xuân
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Hiệp Xương
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Thọ
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Phú Hưng
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Bình Thạnh Đông
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Tân Hòa
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Xã Tân Trung
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Thị trấn Phú Mỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân Thị trấn Chợ Vàm
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Thị trấn Cái Dầu
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Khánh Hòa
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Mỹ Đức
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Mỹ Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Ô Long Vỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Vĩnh Thạnh Trung
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Thạnh Mỹ Tây
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Bình Long
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Bình Mỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Bình Thủy
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Đào Hữu Cảnh
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Bình Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú Xã Bình Chánh
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Thị trấn Nhà Bàng
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Thị trấn Chi Lăng
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Núi Voi
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Nhơn Hưng
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã An Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Thới Sơn
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Văn Giáo
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã An Cư
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã An Nông
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Vĩnh Trung
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Tân Lợi
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã An Hảo
89 Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên Xã Tân Lập
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Thị trấn Tri Tôn
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Thị trấn Ba Chúc
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Lạc Quới
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Lê Trì
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Vĩnh Gia
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Vĩnh Phước
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Châu Lăng
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Lương Phi
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Lương An Trà
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Tà Đảnh
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Núi Tô
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã An Tức
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Cô Tô
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Tân Tuyến
89 Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn Xã Ô Lâm
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Thị trấn An Châu
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã An Hòa
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Cần Đăng
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Hanh
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Bình Thạnh
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Bình Hòa
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh An
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Hòa Bình Thạnh
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Lợi
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Nhuận
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Tân Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Thành
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Thị trấn Chợ Mới
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Thị trấn Mỹ Luông
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Kiến An
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Mỹ Hội Đông
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Long Điền A
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Tấn Mỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Long Điền B
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Kiến Thành
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Mỹ Hiệp
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Mỹ An
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Nhơn Mỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Long Giang
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Long Kiến
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Bình Phước Xuân
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã An Thạnh Trung
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Hội An
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Hòa Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới Xã Hòa An
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Thị trấn Núi Sập
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Thị trấn Phú Hoà
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Thị Trấn Óc Eo
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Tây Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã An Bình
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Phú
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Trạch
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Phú Thuận
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Chánh
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Định Mỹ
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Định Thành
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Mỹ Phú Đông
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vọng Đông
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Khánh
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Thoại Giang
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Bình Thành
89 Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vọng Thê


Bình luận Facebook