Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu là một thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Đây là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, giao thông - vận tải và giáo dục và là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Sở hữu nhiều bãi biển đẹp và cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, Vũng Tàu là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền Nam.

Ngoài ra, thành phố còn là khu vực hậu cần của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2012, tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đến thành phố Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh đầu tiên của cả Nam Bộ.


Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa và 1 xã: Long Sơn.

Có thể bạn quan tâm
Tỉnh Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 1
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Tam
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 2
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 3
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 4
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 5
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Nhì
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 7
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường Nguyễn An Ninh
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 8
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 9
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Nhất
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường Rạch Dừa
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 10
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 11
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Phường 12
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Xã Long Sơn
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Phước Hưng
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Phước Hiệp
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Phước Nguyên
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Long Toàn
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Long Tâm
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Phước Trung
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Long Hương
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Phường Kim Dinh
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Xã Tân Hưng
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Xã Long Phước
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Xã Hoà Long
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Bàu Chinh
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Thị trấn Ngãi Giao
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Bình Ba
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Suối Nghệ
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Xuân Sơn
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Sơn Bình
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Bình Giã
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Bình Trung
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Xà Bang
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Cù Bị
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Láng Lớn
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Quảng Thành
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Kim Long
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Suối Rao
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Đá Bạc
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Xã Nghĩa Thành
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Thị trấn Phước Bửu
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Phước Thuận
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Phước Tân
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Xuyên Mộc
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Bông Trang
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Tân Lâm
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Bàu Lâm
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Hòa Bình
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Hòa Hưng
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Hòa Hiệp
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Hòa Hội
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Bưng Riềng
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc Xã Bình Châu
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Thị trấn Long Điền
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Thị trấn Long Hải
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Xã An Ngãi
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Xã Tam Phước
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Xã An Nhứt
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Xã Phước Tỉnh
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền Xã Phước Hưng
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Thị trấn Đất Đỏ
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Phước Long Thọ
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Phước Hội
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Long Mỹ
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Thị trấn Phước Hải
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Long Tân
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Láng Dài
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ Xã Lộc An
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Phường Phú Mỹ
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Xã Tân Hoà
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Xã Tân Hải
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Phường Phước Hoà
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Phường Tân Phước
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Phường Mỹ Xuân
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Xã Sông Xoài
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Phường Hắc Dịch
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Xã Châu Pha
77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị xã Phú Mỹ Xã Tóc Tiên


Bình luận Facebook