Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bắc Cạn

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam . Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162 km.

Trước đây đôi khi tên tỉnh được viết là Bắc Cạn, tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức và tính Bắc Kạn có con dấu khắc chữ "Bắc Kạn" để chỉ đơn vị tỉnh. Tên có nguồn gốc từ từ Hán-Việt "Bắc Cản" (Hán tự: 北扞,theo tấm bia tại hòn Bà Góa, hồ Ba Bể, khắc thời Khải Định), đã được Tày - Nùng hóa thành "Bắc Cạn". Tuy nhiên, nguồn gốc của từ Bắc Kạn hay Bắc Cản được cho là từ Pác Kản trong tiếng Tày - Nùng, hiện không còn rõ nghĩa.

Năm 2018, Bắc Kạn là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 63 về số dân, xếp thứ 63 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 60 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 61 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 327.900 người dân, GRDP đạt 9.765 tỉ Đồng (tương ứng với 0,4272 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng (tương ứng với 1.303 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,20%.

Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã.

Có thể bạn quan tâm
Tỉnh Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Nguyễn Thị Minh Khai
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Sông Cầu
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Đức Xuân
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Huyền Tụng
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Xã Dương Quang
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Xã Nông Thượng
06 Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn Phường Xuất Hóa
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Bằng Thành
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Nhạn Môn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Bộc Bố
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Công Bằng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Giáo Hiệu
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Xuân La
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã An Thắng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Cổ Linh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Nghiên Loan
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Pác Nặm Xã Cao Tân
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Thị trấn Chợ Rã
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Bành Trạch
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Phúc Lộc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Hà Hiệu
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Cao Thượng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Khang Ninh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Nam Mẫu
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Thượng Giáo
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Địa Linh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Yến Dương
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Chu Hương
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Quảng Khê
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Mỹ Phương
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Hoàng Trĩ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể Xã Đồng Phúc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Thị trấn Nà Phặc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Thượng Ân
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Bằng Vân
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Cốc Đán
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Trung Hoà
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Đức Vân
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Vân Tùng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Thượng Quan
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Hiệp Lực
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn Xã Thuần Mang
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Thị trấn Phủ Thông
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Vi Hương
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Sĩ Bình
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Vũ Muộn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Đôn Phong
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Lục Bình
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Tân Tú
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Nguyên Phúc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Cao Sơn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Quân Hà
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Cẩm Giàng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Mỹ Thanh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Dương Phong
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Quang Thuận
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Xuân Lạc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Nam Cường
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Đồng Lạc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Tân Lập
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Bản Thi
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Quảng Bạch
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Bằng Phúc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Yên Thịnh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Yên Thượng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Phương Viên
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Ngọc Phái
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Đồng Thắng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Lương Bằng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Bằng Lãng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Đại Sảo
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Nghĩa Tá
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Yên Mỹ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Bình Trung
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn Xã Yên Phong
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Thị trấn Đồng Tâm
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Tân Sơn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Thanh Vận
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Mai Lạp
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Hoà Mục
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Thanh Mai
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Cao Kỳ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Nông Hạ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Yên Cư
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Thanh Thịnh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Yên Hân
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Như Cố
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Bình Văn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Mới Xã Quảng Chu
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Văn Vũ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Văn Lang
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Lương Thượng
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Kim Hỷ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Cường Lợi
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Thị trấn Yến Lạc
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Kim Lư
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Sơn Thành
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Văn Minh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Côn Minh
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Cư Lễ
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Trần Phú
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Quang Phong
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Dương Sơn
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Xuân Dương
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Đổng Xá
06 Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Liêm Thuỷ


Bình luận Facebook