Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Bắc Giang chiếm phần lớn diện tích của vùng Kinh Bắc xưa và có nền văn hoá phong phú, đặc trưng của Kinh Bắc, là một trong những cái nôi của Dân ca Quan họ với 23 làng quan họ cổ được UNESCO công nhận. Tỉnh lỵ là thành phố Bắc Giang, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50 km.

Năm 2020, Bắc Giang là tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Bắc Giang là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 12 về số dân (2019), xếp thứ 16/63 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (Năm 2019), đứng tốp đầu VN về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.803.950 người dân,ước tính 2020 GRDP đạt 123.000 tỉ Đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 70 triệu đồng (tương ứng với 3000 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt14% giai đoạn 2016-2020.

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 15 thị trấn và 184 xã

Có thể bạn quan tâm
Tỉnh Tên Thành phố Tên Quận huyện Tên phường xã
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Thọ Xương
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Trần Nguyên Hãn
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Ngô Quyền
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Hoàng Văn Thụ
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Trần Phú
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Mỹ Độ
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Lê Lợi
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Song Mai
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Xương Giang
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Đa Mai
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Phường Dĩnh Kế
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Dĩnh Trì
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Tân Mỹ
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Tân Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Canh Nậu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Xuân Lương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Tam Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Vương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Hưu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Tâm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Tam Hiệp
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Tiến Thắng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Hồng Kỳ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Lạc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đông Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Tân Hiệp
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Hương Vĩ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Đồng Kỳ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã An Thượng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Thị trấn Phồn Xương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Xã Tân Sỏi
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế Thị trấn Bố Hạ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Lan Giới
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Thị trấn Nhã Nam
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Tân Trung
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Đại Hóa
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Quang Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Phúc Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã An Dương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Phúc Hòa
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Liên Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Hợp Đức
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Lam Cốt
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Cao Xá
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Thị trấn Cao Thượng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Việt Ngọc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Song Vân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Ngọc Châu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Ngọc Vân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Việt Lập
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Liên Chung
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Ngọc Thiện
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Ngọc Lý
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên Xã Quế Nham
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Thị trấn Vôi
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Nghĩa Hòa
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Nghĩa Hưng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Quang Thịnh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Hương Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Đào Mỹ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Tiên Lục
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã An Hà
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Thị trấn Kép
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Mỹ Hà
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Hương Lạc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Dương Đức
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Tân Thanh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Yên Mỹ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Tân Hưng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Mỹ Thái
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Xương Lâm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Xuân Hương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Tân Dĩnh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Đại Lâm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Thái Đào
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Đông Hưng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Đông Phú
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Tam Dị
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Bảo Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Bảo Đài
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Thanh Lâm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Tiên Nha
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Trường Giang
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Phương Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Chu Điện
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Cương Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Nghĩa Phương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Vô Tranh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Bình Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Lan Mẫu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Yên Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Khám Lạng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Huyền Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Trường Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Lục Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Bắc Lũng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Vũ Xá
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Cẩm Lý
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam Xã Đan Hội
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Thị trấn Chũ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Cấm Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Tân Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phong Minh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phong Vân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Xa Lý
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Hộ Đáp
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Sơn Hải
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Thanh Hải
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Kiên Lao
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Biên Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Kiên Thành
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Hồng Giang
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Kim Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Tân Hoa
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Giáp Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Biển Động
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Quý Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Trù Hựu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phì Điền
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Tân Quang
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Đồng Cốc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Tân Lập
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phú Nhuận
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Mỹ An
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Nam Dương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Tân Mộc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Đèo Gia
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phượng Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Thị trấn An Châu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Thị trấn Tây Yên Tử
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Vân Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Hữu Sản
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Đại Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Phúc Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Giáo Liêm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Cẩm Đàn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã An Lạc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Vĩnh An
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Yên Định
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Lệ Viễn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã An Bá
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Tuấn Đạo
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Dương Hưu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Long Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động Xã Thanh Luận
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Nham Biền
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Tân An
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lão Hộ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nội Hoàng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Xuân Phú
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Trí Yên
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lãng Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiến Dũng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Quỳnh Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Hương Gián
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Thượng Lan
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Việt Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Nghĩa Trung
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Minh Đức
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Hương Mai
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Tự Lạn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Thị trấn Bích Động
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Trung Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Hồng Thái
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Tiên Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Tăng Tiến
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Quảng Minh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Thị trấn Nếnh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Ninh Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Vân Trung
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Vân Hà
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên Xã Quang Châu
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Đồng Tân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Thanh Vân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hoàng Lương
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hoàng Vân
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hoàng Thanh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hoàng An
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Ngọc Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Thái Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hòa Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Thị trấn Thắng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Quang Minh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Lương Phong
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hùng Sơn
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Đại Thành
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Thường Thắng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hợp Thịnh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Danh Thắng
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Mai Trung
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Đoan Bái
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Bắc Lý
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Xuân Cẩm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Hương Lâm
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Đông Lỗ
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Châu Minh
24 Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Mai Đình


Bình luận Facebook